2009_09260005.JPG

Gräsrødder

 
 

På sporet af slægten

 
 

 

 
 

image002.jpg

 

2008_0914Førstesolnedgang0024

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright © Helge Gräs, 1982 - 1998. Senest opdateret 2013.

 
     
     
  Lidt slægtsforskning og slægtskrønike omkring familienavnet Gräs  
     
  Indrømmet! Gräs er et lidt besværligt efternavn, og det skal altid staves.  
 

”Er du i familie med hende der forfatterinden Elsa Gress?” spørger enkelte.

 
  Åh nej! – ikke hende igen!  
 

Som Gräs’er hedder du både Græs, Gras, Grez, Graes, Grås, Grass, Gräss, von Gretz, Gres, Gros, Greis, Gress m.fl., og således gik det da også galt med den korrekte stavemåde i mange kirkebøger. Der blev sjusket, hvilket var meget almindeligt i gamle dage, og derfor blev bedstefar Johan Arthur døbt Gras Jensen i stedet for Gräs Jensen. Ved vielsen i 1906 til Dagmar Nielsen blev hans navn anført i kirkebogen som Greis Jensen, og børnene blev døbt, igen formentlig på grund af sjusk, Grejs Jensen.

 
  Måske skulle Arthur have beholdt efternavnet Jensen. Nemt, enkelt, anonymt – men ak, hvor kedeligt kan det blive?  
     
  Hvor stammer navnet Gräs egentlig fra?  
  Som stavemåden antyder skal vi til Sverige, hvor slægtshistorien starter i Tönnersa, en by i Eldsberga forsamling i det sydlige Halland.  
  På min foranledning og for den nette sum af 400 sv. kr. er sagen nærmere undersøgt i 1982 af arkivar Anna Svenson, Landsarkivet i Lund, og hun har berettet følgende:  
  ”Den tidligst bevarede fødselsbog/kirkebog begynder først anno 1765, men mandtalslisterne er bevaret fra perioden, og i 1766 findes fra byen Tönnersa en optegnelse om en

 

 
 

Anders Jönsson,

født den 5. august 1735

 
 

 

og dennes hustru

Karin Mårtensdotter,

født den 22. september 1721 

De havde blandt flere børn 

en søn 

Jöns Andersson,

født i august 1763.

 

I de senere mandtalslister for Landskrona står der, at Jöns Andersson er født den ”3/8”, andre gange er anført ”3/2”, som fødselsdato.

Spørgsmålet er imidlertid, hvorledes han fik navnet Gräs. Og hvorledes han kom fra Eldsberga til Landskrona, får man nok aldrig rede på, da indflytningsattesten ikke er bevaret.

Han er heller ikke fundet blandt de sporadiske optegnelser over udflyttere fra Eldsberga, som findes i ministerialbøgerne.

Jöns Andersson Gräs er imidlertid den eneste ”Jöns”, søn til Anders og født i 1763, som arkivaren har fundet optegnet under Tönnersa, så arkivar Anna Svenson finder det sandsynligt og troværdigt, at omhandlede Jöns er den rigtige person, som er blevet efterforsket. 

Om Jöns Andersson Gräs er der følgende optegnelser: 

Det første registerblad, han bliver fundet opført i, er fra 1786.

Som ansat under sukkermester Pudewelt er noteret 

dr. (drengen/karlen) Jöns Andersson Gräs, 23 år. 

Også de følgende år findes han optegnet. I 1787 er han ansat hos en sukkermester Jöns Ahlgren

I vielsesbogen for Landskrona Stadsforsamling er der den 5. december 1790 et notat om, at  

sukkerfabrikskarlen Jöns Andersson Gräs

er viet til

jomfru Brita Christina Axelström

Hustruens dåb er registreret i Vallkärre fødselsforsamlings fødselsbog, hvor der den 22. april 1759 er skrevet, at ”Axelströms og hans hustru Sophia Lindgrens” datter blev døbt denne dag. 

I 1791 er Jöns registreret som  

karlen Jöns Gräs, 28 år,

dennes hustru, dennes datter. 

Jöns Gräs kan herefter følges flere år fremefter uden at hans præcise fødselsdag eller fødested er anført, men ved en folketælling, i et arkiv betegnet som AI, side 8, kvarteret Tärnan 8, ses det, at han var født den 3. februar 1763 i Tönnersa, og at hustruen var født den 4. maj 1758 i Vallkärre.

 Den 15. juli 1791 fødtes datteren Sophia Catharina. Ved dåben blev hun båret af snedkeren Lars Ludins hustru, og blandt vidnerne var snedkeren Ludin

Den 16. august  1794 fødtes datteren Johanne Christina. Blandt vidnerne ved dåben var igen snedkeren Lars Ludin.

                      I 1798 får Jøns Gräs og hustruen Brita Christina Axelström 

                      en søn 

Andreas Georg Gräs,

født den 4. juli 1798 i Landskrona 

Ved Andreas Georgs dåb fandtes blandt vidnerne gørtlermester Anton Gräs.

Følgende fortegnelser findes i den Lindbergske samling, et personregister, som opbevares i landsarkivet: 

Gørtler Bengt Gräs, død i Landskrona d. 26. april 1802, gift med Anna Elisabeth Darin, død i Landskrona d. 26. juni 1794.

 Børn i 1794:

                      Anders, gørtler

                      Jakob, gørtler i Petersburg

                      Johannes, tapper

                      Anton, gørtlersvend

                      Kristina, gift med skrædder Nils Malmqvist i Lund

                      Fredrika, gift med snedkeren Lars Ludin i Landskrona.

 

Der er således helt klart samhørighed mellem Jöns Andersson Gräs og familien Bengt Gräs, men hvilken? 

Følgende optegnelser er fundet i Landskronas stadsforsamlings ældste husförhörslængder (registerblade over husene/mandtalslister). 

I 1784 – i den allerførste liste – står der på side 230 anført en gørtler Bengt Gräs med hustru og 4 børn. 

De havde en dr. (dreng/karl) ansat ved navn Jöns Andersson, 21 år, og således født i 1763. I 1785 havde Bengt Gräs en ny dreng med et andet navn. Men samtidig står der under sukkermester Pudeweltz på side 151 optegnet 3 drenge, alle med navnet Jöns Andersson. Den første var 22 år, den anden 28 år og den tredje også 28 år. Karlen/drängen på 28 år har imidlertid fået tilnavnet Ahlgren indskudt i teksten. 

 

1 1786 står der opført:                               Sukkermester Pudewelt 

                                                                 drengen Jöns Ahlgren  29 år 

                                                                 drengen Jöns Andersson  28 år 

                                                                 drengen Jöns Andersson Gräs  23 år 

 

Teorien er, at Jöns Andersson Gräs er den samme, som først var dreng/karl hos Bengt Gräs, og at han herefter tog sig navnet Gräs af praktiske årsager.

Det ville blive lettere at skelne mellem de tre karle/drenge med det samme navn. 

Båndet mellem Jöns Andersson og hans tidligere arbejdsgiver har bestået, hvilket kan udledes af dåbsnotitserne. Muligt kan et egentligt familieforhold lidt ude ligge til grund. 

Brita Christina Axelström døde den 11. februar 1829.

Jöns Gräs døde i 1834 – 71 år gammel. 

Boopgørelsen efter hustruen findes bevaret i Landskrona Rådhusret og magistrat F IIa:

24 nr. 81. Se foto’et på startsiden. Der står: 

Exh: Landskrona Rådhus den 11. may 1829. 

Att min Hustru Brita Christina Axelström som afled här i Staden den 11. februari

och jemte (?) mig lemnade efter sig trenne Barn,  Sonen Gördelmakera Gesälten Anders Georg Gräs

samt Dötrena Sophia Chatarina och Johanna, hvilka bägge aro Gifta, den förra med

Thengjutaren Malmström og den senera med skoflickaren Arvidsson, icke funnits något det ringaste

till upteckning utan Sockerbruks Herrar (Ulæseligt) 

Begrafnings omkostnaderne försäkras.

Landskrona den 9. May 1829. 

Jöns Gräs

Sockerbrugs Gesält

 
 

 

 
 

2008_1016Førstesolnedgang0010

 
 

 

Jöns har skrevet under med ubehjælpsom rystende håndskrift.

Svenskerne lavede også fejl i kirkebøgerne. Ved min første henvendelse til Landsarkivet i Lund skrev de tilbage: ” En gosse Andreas Georg föddes i Landskrona

stadsförsamling den 4/7 1798 som son till sockerbruksgesällen Jöns Andersson Grääs och hans hustru Brita Christina Axelström.

 

 

Jöns Gräs søn Andreas Georg Gräs udvandrer fra Landskrona i Skåne, Sverige, og flytter til København.

 

 

Andreas Georg Gräs findes registreret i

 

vielsesregisteret for Trinitatis Kirke

 

                      Gräs (stavet Greisz), Andreas Georg, Gjørtlersvend, 24 år

                      Just, Caroline Eleonine, 22 år.

 

                      Viet den 2. maj 1823, vielse nr. 26.

 

registeret til Kopulationsafgifter 1816 – 1828

                      Gräs (stavet Græs), Andreas Georg, görtlersvend, nr. 17

kirkebogen for Trinitatis Kirke

 

                      Gräs (stavet Greisz), Andreas Georg, Gammelmønt 169 (principalens adresse)

                      Just, Caroline Elemine, Borgergaden 179

                      Forlovere: Görtlermester Löchte, Gl.mønt og smedesvend Just, brudens far

                      Ll. Brøndstræde nr. 108.

 

Iflg. oplysning fra Københavns Stadsarkiv, folketællingslisterne 1845 for Klædebo kvartet, adressen Lille Fiolstræde 195:

 

Gørtlersvend Andreas Gräs (stavet Gras), 47 år, gift, født i Landskrona, Sverige, gift med Caroline, 44 år født i København, 5 børn, Valmarline 17 år, Carl 14 år,

Thorvald Harald 12 år, August C. Frits 8 år og Vilfred 5 år.

 

(Ifølge undersøgelse af ukendt slægtsforsker på foranledning af  Olav Bjørn Gräs):

 

får Andreas Georg Gräs og hustruen Caroline Edominica Eleonine 

 

     børnene:

Johan Cristian Georg Gräs

født d. 15. april 1824 i København.

døbt i Trinitatis kirke.

 

                      Valdemar Ferdinand Oscar Gräs

                      født d. 12. september 1827 i København

                      døbt i Trinitatis kirke 

                      Marie Waldemarline Fernandine Oscarsine Gräs

                      født d. 11. december 1828 i København

                      døbt i Trinitatis kirke 

Samt jfr. egen undersøgelse:

 

Trinitatis ministerialbog, Kjøbenhavn, årgang 1831 m.fl.

 

 
 

Trinitatis nr. 52       

 

 
 
Carl Johan Theobald Gräs
(stavet Greis)

født d. 20. februar 1831 i Kjøbenhavn

døbt den 1. (ulæseligt) i Trinitatis kirke

 
 

 

Forældrene: navn, stand, håndtering og bopæl: Andreas Gräs (stavet Græs) gjørtlersvend og hustru Caroline Just, 445 Kokkegade

og

Trinitatis nr. 105

 
  Thorvald Harald Gräs (stavet Græs)
født d. 4. maj 1833 i København
døbt d. 28. juni 1833 i Trinitatis kirke
forældre: Andreas Græs, gjørtlersvend og hustru Caroline Elominetré Just
 
     
  Helligånds (Hellig Gejst) sogn nr. 121  
  Frederich Ludvig August Gräs (stavet Græs)
født d. 3. august 1837 i København
døbt d. 1. oktober 1837 i kirken
forældre: Andreas Georg Græs og hustru Caroline Adamine Just,
267 Grønnegade

Trinitatis nr. 258

Mickael Vilfred Gräs (stavet Greis)
født d. 12 august 1840 i Kjøbenhavn
døbt den 18. april 1841 i kirken
forældre: Andreas Georg Græs, gjortlersvend og hustru Caroline Edeminetie
Just, (ulæselig adr.) nr. 154.
(altså i alt 7 børn)

Før vi skal videre med Carl Johan Theobald Gräs er følgende udfundet:

Behandlingsprotokol 203, døde 1868, l. nr. 1/257-1 B:

Caroline Edominica Gräs.

Bopæl ang. Aabenraa nr. 16, Gjørtler Andreas Georg Gräs’s
hustru Caroline Edominica, født Just, død den 26. august 1868
på C. Hospital. Underskrevet A.G. Gräs
Johan Cristian Georg Gräs tog senere navnet Grässon. Han var fuldmægtig i Helsingør og medlem af byrådet. Han døde i 1885.

 

 
  Frederik Ludvig August var tømrerlærling og døde i 1852, kun 15 år gammel.
Skifteprotokollen fra 1852, døde nr. 5/493-171
 
  Fritz Ludvig Gräs (stavet Græs), tømrerlærling, 1852  
     
  Udgående skifteforretning til Løngangsstræde 158. Tømrerlærling Fritz Ludvig Græs, som den 11. juli 1852 er død på Frederiksberg Hospital, der fordrer 1 rigsdaler og 73 skilling. Afdødes moder Caroline Græs oplyser, at han intet ejer, der kan gøres til genstand for skifte.

Skifteprotokol 1891, Pr. 50-265

Høker Michael Wilfred Gräs’ hustru Anna Sophie Henriette Gräs, født Lassen, død den 14. august 1891, ikke gift før, datter Alma Wilfrede Henriette, gift med viktualiehandler Emil Sander.

23. september 1891, underskrevet M.V. Gräs

Trinitatis, viede 1847, nr. 4, viet d. 8. januar 1847

Ungkarl Hans Peter Hansen, 25 år, skræddersvend, Ll. Fiolstræde 195
og
jomfru Marie Waldemardine Ferdinandine Gräs (stavet Græss) 18 år, Ll. Brøndstræde 127

Forlovere: Gørtlersvend A.G. Græss, Ll. Fiolstræde 195 og C.F. Mørck,

Ll. Brøndstræde 127.

 

Skifteprotokol, 1900 1/664-1 k

Thorvald Harald Gräs, død den 23. oktober 1900 på Fr. Hospital. Til stede var opsynsmand Bahnsens hustru Sophie, som passede afdødes lejlighed.
Ganske alm. indbogenstande (træseng, kommode m.v.) arves af broder Høker Gräs, Gl. Kongevej.
Underskrevet Sofie Bahnsen.

Iflg. Vejviseren for Kjøbenhavn boede der i årene 1884 – 1889 en T. Gräs/Th.Gräs, maler, Viktoriagade 8, 1.sal.

Om Mickael Vilfred Gräs har Frederiksberg Kommune oplyst følgende:

M.V. Gräs, født den 12. august 1840, flytter den 31. marts 1900 fra Nørrebrogade 27 til
Gl. Kongevej 173. I 1903 flytter han til H.C. Ørstedsvej 41 A som logerende hos familien Sander.
Familien Sander består af Emil Carl Adolph Viliam Sander (svigersøn) og Alma Vilfredo Henrietto Sander (datter)
Der er 3 sønner: Robert Emil, Emil August Frederik Vilfred og Kaj Viliam.

I tiden fra april til oktober 1900 flytter familien Sander fra H.C. Ørstedsvej 41 A til Johnstrup Alle 2.
I samme periode flytter M.V. Gräs til ukendt adresse, og han ses ikke at være begravet på Frederiksberg.

Iflg. vejviseren for Kjøbenhavn og Frederiksberg bor han fra 1901 – 1904 som M.V. Gräs, høker, Gl. Kongevej 173, tlf. 5124.
Herefter optræder navnene Gräs, Gras, Gräss ikke mere i Kraks Vejviser for Kjøbenhavn.


Hvornår Andreas Georg Gräs er død er ikke fundet. Det samme for Michael Vilfred Gräs m.fl.

 
 

Vi skal videre med Andreas Georg Gräs’s søn

 

 
 

Carl Johan Theobald Gräs
født. 20. februar 1831 i Kjøbenhavn

 

 
  Vielsesregisteret for Helligåndskirken, vielse nr. 182/137 (el. 151?)
Gräs (stavet Gras) Carl Johan Theobald, snedkersvend, 26 år
og
Marie Petrine John (eller Jahn), 36 år.
gift den 2. november 1856.
 
  Iflg. en slægtsforsker er Marie Petrine John fra Skive. Ifølge politiregisteret for gaden/kvarteret Aabenraa, København, ses hun i 1869 anført som født i Nykøbing Mors.
Hun har en søn fra tidligere ægteskab, Carl Cristian Paulsen, boende i Nykøbing Mors.
Carl Johan Theobald Gräs og hustruen Marie Petrine John får
iflg. Trinitatis kirkes ministerialbog for 1850 – 1888, kvindekøn, nr. 12-35, nr. 501,

datteren
Thora Edominicá Georgine Gräs
født d. 17. september 1857 i København
hjemmedøbt den 19. oktober 1857 af pastor J. Nielsen
fremstillet i kirken d. 18. april 1858.

Forældre og faddere: Carl Johan Theobald Gräs (først stavet Greis i ministerialbogen. Herefter er ei overstreget og et ä er skrevet over) gift med Marie Petrine John, 240 Aabenraa.

Og sønnerne iflg. slægtsforsker:

Hans Charles Wilfred Gräs
født d. 29. oktober 1859 i København
døbt d. 26. december 1859 i Trinitatis kirke
død d. 3. august 1861 og begravet d. 6. august 1861

samt jfr. Kontraministerialbogen for døde, Trinitatis sogn 1869


Thorvald Georg Sophus Gräs, død den 12. september 1869 af bronchitis, 1 ½ år, snedkers søn, Springgade 30.
Iflg. Kontraministerialbogen for døde, Trinitatis sogn, 1875 reg. nr. 33,
Carl Johan Theobald Gräs, gift, instrumentmager, 43 år, Aabenraa 16, afgik den 23. februar 1875 ved døden p.g.a. Pneumonia (lungebetændelse).
Begravet d. 28. februar 1875 på Assistens kirkegård
Skifteretsprotokollen, 1875 løbe nr. 1/417-3C
Carl Johan Theobald Gräs, 1875.
Skifteretten sat den 3. marts 1875. Ingen særlige oplysninger, kaldes instrumentmager C.J.T. Gräs, Aabenraa 16, ang. død på Kommunehospitalet d. 23. februar 1875.
Alm. indbo registreret.
Underskrevet Marie Gräs med rystende gotisk skrift.
Jfr. Stadsarkivet i København, politimandtalslisterne, en slags folketælling, der blev foretaget 2 gange om året, ses i 1876 på adressen Åbenrå 16, 3. bagsal, kun anført Marie Gräs, stavet Greis, født i København, ernærer sig ved syning,
og
Thora Gräs, stavet Greis, født i København, ernærer sig ved syning.

Thora Edominicá Georgine Gräs vokser op i det indre København og bor hos sine forældre. Faderen er snedker og instrumentmager. Moderen er syerske.
Thora ernærer sig også som syerske. Faderen dør d. 23. februar i 1875, kun 43 år gammel, af lungebetændelse.

 
     
 

2009_06300004.JPG

 
 

Thoras barneske med indgravering: T E G G

(Ejes af slægtning Ulla Schmidt Nielsen)

 
 

Thoras bibel er bevaret (ejes af  slægtning Jørgen Schmidt Nielsen, søn af Folmer Schmidt Nielsen, der var søn af  Søren Schmidt Nielsen og Petra Mathilde Gräs) At hun har været stærkt troende kristen er der ingen tvivl om, for i biblen har hun skrevet følgende:

 

 

 

Fra Peter Martin Simonsen til Thora Gräs på hendes fødselsdag den 17. september 1872

 
 

thoras%20skrift

 
     
  O Gud, du seer mig, og du veed
Alt, hvad mit Hjerte beder.
Seer, jeg i Tro og Ydmyghed
Frem til dit Alter træder;
Giv, jeg med hellig Følelse
Maa hente her velsignelse
Og Naade hos dig finde!
 
 

Thora Gräs

 
   Saa vil vi nu sige hverandre Farvel
Og ønske Guds Fred være med Eder
Guds Fred med os Alle i Gry og i Kvæld
Saa mange som hjertelig bede
At Christus Guds Søn skal være vor løn
Naar vi skal af Verdenen udtræde

III. Vor Frelser Jesus Christus
være min Fader en naadig og kjærlig Dommer.

IV. Thorvald Jensen og Thora Gräs den 20. juli 1875
Vor Herre velsigne deres Kjærlighed Amen.

V. Thora Gräs og Thorvald Jensen

forenede den 20. Juli 1875.

Thora.

Dette udsagn er således klar vidnesbyrd om, at Thora havde en kæreste Thorvald Jensen, og

jfr. kirkebogen for Trinitatis sogn, sogn 12, bind 27, mænd, nr. 314, er han:

 

 
 

2008_0919Førstesolnedgang0008

 
 

Albrécht Thorvald Jensen
født d. 14. juli 1856, døbt d. 7. september 1856

Forældre:

Jens Peter Jensen, skomagersvend, gift med
Bertha Marie Lange, Balsamgade 463 A.

Thora og Thorvalds kærlighedsforhold får følger. De får et barn sammen:

 
 

2008_1016Førstesolnedgang0020

 
 

en søn:
Johan Arthur Gras Jensen


født d. 29. august 1876 på Den Kgl. Fødselsstiftelse, København.

 

 
  Jfr. udskrift af den Kgl. Fødselsstiftelses kontraministerialbog, B bog vedr. drengebarn nr. 413 B, født den 29. august 1876 af moder nr. 11 Bb, 19 år Thora Gras.

Drengen døbt den 12. september 1876, Den kgl. Fødselsstiftelse: Johan Arthur Gras Jensen.Udskrift af dåbsprotokol for Den kgl. Fødselsstiftelses filialer 1876 vedrørende drengebarn nr. 413 født den 29. august 1876, døbt den 12. september 1876:

Johan Arthur Gras Jensen.

Moder nr. 11 Bb, 19 år. Udleveret til moderen 7. september under nr. 429Udskrift af protokol over udsatte børn i pleie 1876

vedrørende nr. 429, drengebarnet Johan Arthur Gräs Jensen (Gräs her stavet korrekt)

født den 29. august 1876 under nr. 413 b og døbt den 12. september samme år.

”Udleveret den 7. september 1876 til moderen nr. 11 Bb, Thora Gräs, ugift, ej født før,

født i Kjøbenhavn 17. september 1857, hvor hun altid har været og ernæret sig ved syning

og boet i Aabenraa nr. 16, 3. bagsal hos sine forældre snedker Gräs. Hun tager dertil igjen med barnet.

18/10 til Gothersgade nr. 93 stuen til højre hos skomager Jensen.Senere tilføjet: ”Moderen døde 8. november 1876. Ikke Hemmelig. Attest forevist”.Se fotografier af udskrifterne på linket til Gamle dage i København og Den Kongelige Fødselsstiftelse.

I ministerialbogen er dødsårsagen oplyst som meningitis. Thora Gräs blev begravet på Assistens kirkegård den 12. november 1876.Skifteprotokol fra 1876, nr. 1/216-2D.

Ugift Thora Edominica Georgine Gräs, død den 8. ds. på adressen Aabenraa nr. 16. Tilstede var afdødes moder, der oplyste, at hun intet efterlod sig.Skifteprotokollen 1884, 1/142 – 2 F

Skifte efter snedkersvend Carl Johan Theobald Gräs’s enke Marie Petrine, født Jon, død den 6. juli 1884. Tilstede afdødes søn, toldbetjent Carl Chr. Poulsen af Horsens, som forklarer, at afdøde har efterladt sig lidt indbogenstande til en værdi af 40 kr.

Adressen angivet som Aabenraa nr. 16, 3. bagsal.
 

 
  Thorvald Albrécht Jensens forældre og bedsteforældre:Ministerialbogen for copulerede, Trinitatis sogn nr. 12, bind 45Vielse nr. 262, viet den 22. juli 1855 i kirken

Ungkarl Jens Peter Jensen, 26 ½ år, skomagersvend,

og

pige Birthe Marie Lange, 31 ¼ år, Nørrebro 73 A.

Forlovere: værtshusholder A. Jensen, Nørrebro 39, og

skomagermester Agerbundsen, hjørnet af Gl. Münt og Sværtegade.Ministerialbogen for Trinitatis sogn, fødte, reg. nr. 39
 
 

2008_1016Førstesolnedgang0017

 
 

Jens Peter Jensen

 

 
  Jens Peter Jensen, født den 8. februar 1829, døbt den 10. maj i kirken  
 

 

 

Forældre: Jens Jensen og hustru Maren Jensdatter, Bagergade 181

Kirkebog nr. 638, Stubbekøbing:

 
 
 
Birthe Marie Lange

født d. 13. marts 1824 i Stubbekøbing. Vaccineret sammesteds

Konfirmeret sammesteds 1. søndag efter fasten 1838.

Bedømmelse: Meget gode kundskaber og opførsel

 
  Forældre: (iflg. kopulationssiderne i kirkebogen)

Skomagermester Johannes Philip Lange f. 1793 i Stubbekøbing (26 år)

Gift den 15. januar 1819 med Karen Marie Lorentzen, født 1799 i Waabensted (20 år) Forlovere: Lieutenant Mathias Lange og hr. Thomas Jørgensen


 
 
  Om slægten Lange.

Birthe Marie Langes far, Johannes Philip Lange, var iflg. oplysning til mig fra Palle Weirup Christensen, i slægt med familien Lange fra Rudkøbing på Langeland, og dermed også i slægt med den berømte Mads Lange, kendt som Mads Lange til Bali.
 
 
 

2009_06100001.JPG

 
 

Mads Lange til Bali.

 
   

Mads Lange fødtes i den lille driftige skipperby Rudkøbing den 18. september 1807, som søn af købmand Lorents Lange og hustru Maren Hansen, datter af købmand Niels Hansen. Han voksede op i beskedne kår med 9 andre søskende. Som ung drog han som mange andre unge til søs, blev styrmand og grundlagde siden et blomstrende handelskompagni med tilhørende plantagedrift på Bali. Han døde den 13. Maj 1856 på Bali i en alder af 48 år, nedbrudt af krigen på Bali og tropesygdomme.


Forfatteren Aage Krarup Nielsen har i 1925 udgivet en bog om Mads Langes liv og levned: Mads Lange til Bali, en dansk ostindiefarers liv og eventyr.


Jfr. kopi af dåbsattest får Jens Peter Jensen og Birthe Marie Lange foruden sønnen Thorvald


også en datter:


Philippa Fransisca Marie Jensen

født den 21. december 1859 i København, Trinitatis

døbt den 9. september 1860 i Trinitatis

Forældre: Jens Peter Jensen, skomagersvend og hustru Berthe Marie Lange.Jfr. kopi af vielsesattest gifter Philippa sig med ungkarl Billedhugger Hans Christian Weirup i Sankt Stefans Kirke den 16. oktober 1881.Ifølge oplysninger fra Københavns stadsarkiv er der i 1898 tre døtre i alderen fra 14-10 år. Døtrene hedder Ella Thora, Alma og Ingeborg Philippa.


Skifteprotokollen reg. nr. 3/632.2M-1908

vedr. billedskærer Hans Christian Weirup. Død den 10. september 1908 i København, født den 17. april 1860 i Kolding. Angiveligt død i hjemmet Jagtvej 37, 4. sal.

Hustru Filippa Maria Francisca f. Jensen, 6 børn, alm. bohave værdi 150 kr.Ministerialbogen for Trinitatis sogn, døde kvindekøn reg. nr. 131, 1890

Birthe Marie Jensen, 66 år, enke, Gothersgade 41, død den 9. november 1890, begravet den 15. november.Jens Peter Jensen dør den 1. februar 1904 ifølge oplysning fra Palle Weirup-Christensen.Philippa Fransisca Marie Weirup, f. Jensen dør den 20. maj 1939, jfr. oplysning fra Palle Weirup-Christensen, søn af Ella Weirup.

I følge oplysninger fra nulevende slægtning Palle Weirup-Christensen var Jens Peter indkaldt som soldat i 1864 og var med i slagene ved Dannevirke og Sankelmark.

Ifølge overleveringen gemte han sig en nat i et iskoldt vandhul for ikke at blive opdaget af en fjentlig patrulje.


Palle Weirup-Christensen og hans søster Birthe Weirup har været behjælpelig med nogle fotos samt brevet fra Thorvald.


Johannes og Mathias Weirup, brødre til Hans Christian Weirup, udvandrede til Amerika, og de har i dag efterkommere i USA..
 

 
 

2008_1009Førstesolnedgang0005

 
 

Johannes og Mathias Weirup udvandrer til Amerika.

De to brødre sidder til højre i billedet. Det er Mathias med det hvide skæg.

Billede fra båden over Atlanten.
 

 
 

2008_1010Førstesolnedgang0001

 
 

Mathias Weirup gik ind i politik

 
     
  Mathias tog navneforandring til Matthew Weirup og gik ind i politik. Han bosatte sig i Perth Amboy, New Jersey, en forstad til New York.


Bag på et ungdomsbillede af Arthur Gräs har en af Philippas døtre skrevet:Mors (Philippa) Brorsøn Arthur Gräss, Holsted

Arthur Gräss Mor: døde da han blev født.

Faderen emigrerede til Australien, kom vist senere til U.S.A.

Navnet Gräss? Jensen

Philippa Weirups brors Søn Arthur Gräss adopteret af Philippas mands

(Hans Chr. W) søster Anna gift m/ købmand Kjeldsen, Holsted.
 
 
 

2008_0921Førstesolnedgang0006

 
 

Ungdomsbillede af Johan Arthur Gras Jensen

   

Hvis vi vender lidt tilbage til Thorvald Jensen, altså bedstefars biologiske far, så er efterforskningen omkring hans liv og virke desværre endt resultatløst, men lidt er der da fremkommet.


Alle undersøgelser i udvandrerarkiverne, gennem Interpol, det lokale politi i Perth Amboy, New Jersey, Det Danske Generalkonsulat, New York, samt henvendelse til nulevende efterkommere af familien Weirup i USA og herhjemme, har ikke kastet lys over hans skæbne.


Efter overleveringen rejser Thorvald Jensen til Amerika efter Thoras død. Om det er p.g.a. sorg eller for at begynde på en frisk, ved vi ikke, men der har da sikkert været ballade.


Et brev fra Thorvald hjem til familien er bevaret. Det er udateret og har et vandmærke:

 

 
 

Spring Mills.

 
 

”Elskede Svoger Christian”

 

”Tro ikke jeg kan forglemme mig selv uden at sende Dig et Par Ord,

jeg er Overbevist om at Du kan finde Tid til at tænke paa mig for et Par

Øieblikke, ja min Ven Verden er Forunderlig, men jeg troer om ogsaa

Skoen trykker en gang imellem saa har Du, naar du ser på Floken faaet

en temmelig fær (fair) Løn, men jeg troer også Du har fortjent den. Jeg

ser ingen Udvei til at komme Hjem skjønt Billeten nu koster omtrent

ingen ting. Foruden en god Lommebog fyldt med disse deilige Du ved nok

hjelper det ikke at gaa paa Udflugter, der er jo mangen Ting som vi kunde

hae Fornøielsen af at omtale. Ja Du hører nok America lader til at holde med

Japaneserne imod Rusland, men det langfra so, det er kun Poletiker og uerfarne

indfødte, som ingen bedre Forstand har. Jødespetakler ødelagde Rusland her,

Rusland fortjener en Endefuld; men aldrig vilde jeg lide at de gule Hunde

rende bort med Hedren (hæderen), men det sker heller ikke. Jeg vendter paa

at høre Ruseren snart fra landsiden viser at der er nordren Blood i Dem.

I dette Øiblik fik jeg avisen ”Report St. Petersburg march 28. for 2. Gang

har Japan feilet med at lukke Port Arthur, og at den Rusiske Flaade seilede

ud efter at 5 skibe var sunken for at blokke Havnen.Men nok om Krig Du Gamle,

men ved en Carlsberg Baier troer jeg nok vi vilde finde mange Indteresten Ting at omtale,

ja naar nu Veiret bliver lidt varmere, saa skal jeg tage en tur til Port (Perth) Amboy og

finde dine Brødre. Hvordan har Carl det og den yngste Frederik, jeg tror Johannes Kone er død og

han er Commision, men du skal faae hele Nyheden saa hurtig jeg kommer afsted.

Jeg skriver nu omtrent i mørge saa jeg vil slutte med et Kjærligt Farvel.”

 

                                                                                        Thorvald

 

 
  Hvorledes kan brevet omtrentligt dateres?  
   

Port Arthur en by i nordøstkina, Manchuriet. Port Arthur havde stor strategisk betydning, og i Den russisk-japanske Krig i 1904-05 udkæmpedes der store slag til lands og til vands omkring Port Arthur. Japanerne vandt efter 6 måneders belejring af Port Arthur og efter mange kostbare stormangreb.

Christian Weirup og hustruen Philippa har jfr. side 15, i 1898 kun 3 børn, alle piger, så brevet må være skrevet efter år 1898. Christian W. dør i 1908, og da er der 6 børn. Brevet antages således at være fra marts måned 1904, hvor den japansk-russiske krig raser ved Port Arthur. På det tidspunkt er Thorvald 47- 48 år og bor sandsynligvis i New York området, i  Spring Mills, jfr. brevets vandmærke.

Man kan udlede af brevet, at Thorvald ikke har det så godt økonomisk. Skønt billetten hjem til Danmark ”koster omtrent ingen ting” så har han ingen penge at rejse for.

Han omtaler ikke nogen egen ny familie (hustru eller børn) hvilket ville have været naturligt, hvis han havde en sådan, og han omtaler desværre heller ikke sin egen tilværelse.

Palle Weirup har fortalt mig, at Thorvald muligvis senere tog sin moders ungpigenavn Lange som efternavn, så han derefter hed Thorvald Lange, men disse oplysninger er ikke helt bekræftet. Dog står der ”Thorvald Lange” bag på fotoet af ham. Billedet har været ejet af Palle Weirups moster Ingeborg Weirup.

Ingeborg Weirup døde i 1975.
 

 
 

2008_1014Førstesolnedgang0018

 
 

Thorvald (Jensen) Lange og, må man formode, hans hustru.

 
   

Det fremgår af en svarskrivelse i 1982 til undertegnede fra Department of Public Safety, Perth Amboy, New Jersey, chief of police Edward J. Mullen, at Matthew Weirup på et pantebrev i 1895 er anført som enkemand. Man antager, at hustruen Catherine Weirup døde i 1894 eller 1895, idet hun i 1894 er anført som køber af en ejendom i Woodbridge. Og videre i brevet står der ”Mathew Weirup was the Commissioner of the Department of Puplic Works for the City from 1895 to 1901”. Dette dokumenterer, at Mathias Weirup, en broder til Christian Weirup, boede i Perth Amboy.


Johannes Weirup boede også i Perth Amboy. Det synes som om, at Thorvald blander oplysninger om de to brødre sammen.

En senere fremkommet oplysning om, at Thorvald muligt først udvandrede til Australien og først senere kom til Amerika, og at han muligt tog sin moders pigenavn Lange som efternavn, er ikke nærmere søgt efterforsket.


Det ligger fast, at Thorvald er afgået ved døden før 1930. I forbindelse med Arthurs senere andragende om at få Gräs som familienavn, oplyser Thorvalds søster Philippa til politirapport af 1. november 1930, Københavns Politi, Station 1, at ”andrageren Johan Arthur Gras Jensen er søn af komparentens afdøde broder Thorvald Albrecht Jensen og ugift Thora Idaminika Georgine Gräs, der afgik ved døden et par måneder efter, andrageren var født, hvorfor han kom i pleje hos komparentens nu afdøde forældre, hvor han var to-tre år, hvorefter han blev anbragt hos købmand Kjeldsen, Holsted, Jylland, hvor han var til han, som komparenten siger, kunne stå på egne ben.”
 

 
   

Johan Arthur Gras Jensen.


Efter moderens død plejes han af sin farfar og farmor, Jens Peter Jensen og Bertha Marie Jensen, Thorvalds forældre.


Philippa Weirup, Thorvalds søster oplyser følgende i et brev, dateret:København d. 10-10. 1930No. H. 200.

”Som svar paa deres ærede Skrivelse, kan jeg meddele, at min Brodersøn Købmand Arthur G. Jensen er født af Frk. Thora Gräs,
som jeg har kendt personlig. Min Brodersøn har fra sit 6 te Aar opholdt sig hos min Mands Søster og svoger Købmand Chr. S. Kjeldsen, Holsted.

Ovennævnte kan jeg erklære.

Ærbødigst Philippa Weirup, Gothersgade 135 Kl.

Telefon Byen 3496.Brevet er skrevet i anledning af A.G.s senere ansøgning om navneændring.Konfirmation

Jfr. udskrift fra Malt Provsti, Holsted: Konfirmeret i Holsted Kirke den 11. oktober 1991, Johan Arthur Greis Jensen, S. Holsted.

Plejeforældre: Kjøbmand Christian Severin Kjeldsen og hustru Karen Kathrine Vejrup af Sønder Holsted.
 

 
 

2008_1114Førstesolnedgang0001-1

 
 

Dette billede ejes af kusine Aase Schmidt Nielsen, datter af Mathilde og ”Schmidt”. Skulle være fra det gamle Hejnsvig,

hvor der er fest i gaden med hornorkester i hestevognen og ryttere med dannebrogsflag.

 

 
  Uddannelse.

Johan Arthur bliver selv udlært inden for købmandshandel, en helt naturlig ting, da han selv voksede op som plejebarn af købmand Christian Kjeldsen og dennes hustru Anne Karen Katrine.

Ifølge oplysning fra Laurits Heick, Hejnsvig Byarkiv, til slægtning Anni Gräs Jensen, drev han i perioden 1902-1913 købmandsforretning i Bredgade 63, hvor den nuværende brugsforening ligger. I 1913 brændte forretningen, og han byttede brandtomten ud med Brugsens bygninger i Bredgade 79. Her drev han købmandsgården Hejnsvig Handelsplads,

A.G. Jensen, Kolonial, Isenkram, samt mølleri fra Møllen på Bakkevej, til han gik konkurs.

Jfr. www.hejnsvigbynet.dk under egnshistorie – alkoholbevilling i Hejnsvig, afsnittet Hejnsvig Hotel. er det oplyst, at ”I 1905 oprettede købmand A.G. Jensen den første beværtning i Hejnsvig. Det var en afholdsbeværtning”. Læs selv mere på hjemmesiden.
 
 
 

2008_1016Førstesolnedgang0019

 
 

A.G. Jensens købmandsforretning HEJNSVIG HANDELSPLADS.

 Det er Ulrik Gräs, der står foran butikken sammen med ??

 

 
 

image013-1

 
 

Flot fyr, ham bedstefar AG

 

 
  AG indgår sit første ægteskab i en alder af 26 år og vies i Tarp d. 5. april 1903 til pige Petra Mathilde Petersen, født d. 10. november 1879, døbt d. 1. december 1879, datter af købmand Rudolf Peter Petersen og hustru Mette Kirstine, f. Schack.


Hustruen Petra Mathilde dør ulykkeligvis i barselsseng den 19. februar 1904 i Heinsvig. Der var ingen børn i ægteskabet.

Hustruens død må have været en nærmest ubærlig sorg.

Efter hustruens død søgte han sig en husbestyrerinde. Hun hed Dagmar Nielsen, og et par år senere indgik Johan Arthur Gras Jensen nyt ægteskab.


 
 
 

2008_1114Førstesolnedgang0004

 
 

og Dagmar Nielsen, smuk ung dame.

 
   

Udskrift af Ringkøbing Kirkebog

 

 
  V i e d e.  
  Vielsesdag og sted: 2. september 1906 i Ringkøbing kirke.


Brudgommen: Enkemand (efter 1. ægteskab) købmand Johan Arthur Greis Jensen, født på den kongelige fødselsstiftelse i København 29. august 1876.

Plejesøn af købmand Christian Severin Kjeldsen og hustruen Karen Kathrine Vejrup i Holsted-Heinsvig.Bruden: Pigen Dagmar Nielsen, født 24. marts 1883 i Ringkøbing.

Datter af kontorist Jens Nielsen og nu afdøde hustru Ulrikke Antonette Kjeldsen, Ringkøbing

Forlovere: Kontorist Jens Nielsen og sadelmager Frants Heinrich Outzen begge af Ringkøbing


Ifølge bevaret tryksag fra Ringkjøbing Amtsbogtrykkeri 1878: Salmer ved Jens Nielsens og Ulrikke Antonette Kieldsens vielse i Ringkjøbing Kirke den 15. april 1878 blev der før vielsen  sunget: ”Kjærlighed fra Gud” og efter vielsen ”Det er så yndigt at følges ad”.

Jfr. Dagmar Nielsens dåbsattest, Ringkøbing, folio 151, nr. 6, KK, 1883:

Dagmar Nielsen

Fødeby: Ringkøbing Købstad

Fødselsår og dag: d. 24. marts 1883, hjemmedøbt d. 6. april 1883

Fremstillet i Ringkøbing Kirke d. 16. september 1883Forældrene: Fulde navn og stilling: Købmand Jens Nielsen og hustru Ulrikke Antonette Kjeldsen i Ringkøbing.Jfr. oplysninger i 1982 fra sognepræst Ejner Hillersborg, Ringkøbing:


Jens Nielsen, født d. 23. november 1851 i Astrup, død d. 9. december 1907 i Ringkøbing, hans forældre: Niels Andersen Lybæk, tjenestekarl og Anna Catrine Jensen, ugift.

Anført i dåbsprotokollen som: Ane Kathrine Jensdatter, født d. 15. januar 1831i Velling. Anna Catrine Jensens forældre: Jens Thomsen og Mariane Lauridsdatter.

Niels Andersen Lybæks forældre: Ikke nærmere udfundet.Ulrikke Antonette Kjeldsen, født d. 17. januar 1854 i Ringkøbing, død d. 1. september 1902 i Ringkøbing, hendes forældre: Thomas Bager Lütken Kjeldsen, skomager, født d. 7. oktober 1822 i Ringkøbing og Trine Marie Benjaminsdatter Holmstrup, født den 8. marts 1827 i Vedersø.


Thomas Bager Lütken Kjeldsens forældre: tobaksfabrikat Søren Kjeldsen og hustru Ulrica Antonette Hygom.


Trine Marie Benjamimsdatter Holmstrups forældre: Benjamin Holmstrup og hustru Anne Margrethe.


Døde:

Dødsdag og sted: 1902 den 1. september, Ringkøbing, Østergade

Begravelsesdag: 1902 den 6. september, Ringkøbing kirkegård.

Navn: Ulrikke Antonette Nielsen, født Kjeldsen

Øvrige oplysninger: Kontorist, fhv. gæstgiver Jens Nielsens hustru af Ringkøbing, Født i Ringkøbing 17. januar 1854. Datter af

skomager Thomas Bager Lütken Kjeldsen og hustru Trine Marie Holmstrup af Ringkøbing.Døde:

Dødsdag og sted: 1907 den 9. december, Ringkøbing, Østergade

Begravelsesdag. 1907 den 13. december, Ringkøbing kirkegård.

Navn: Jens Nielsen

Øvrige oplysninger: Kontorist i Ringkøbing, Østergade, Født i Astrup, Velling sogn 23. november 1851 af moderen, ugift Anna Catrine Jensen og tjenestekarl Niels Andersen Lybæk.


 
 
 

2008_1115Førstesolnedgang0008

 
 

Billede, ukendt motiv, ejet af bedstemor, Dagmar Nielsen.

Kjolerne er som taget fra et maleri af skagensmaleren P.S. Krøyer.

Johan Arthur som ung mand i samtale med Dagmar og hendes søster Anna?

Eller er en af kvinderne i virkeligheden hans første hustru Petra Mathilde? Vi ved det ikke.

Foto: Karl Jørgensen, Fotografisk Atelier, Holsted.

 

 
  Ifølge Dansk Genealogisk Institut får Johan Arthur Gras Jensen og hustruen Dagmar Nielsen


børnene:

Ulrik Anton Grejs Jensen, født d. 20. juni 1907 i Hejnsvig, døbt i Hejnsvig kirke d. 18. august 1907.Petra Mathilde Grejs Jensen, født d. 28. juni 1908 i Hejnsvig, døbt i Hejnsvig kirke d. 26. juli 1908Holger Grejs Jensen, født d. 8. november 1909 i Hejnsvig, døbt i Hejnsvig kirke d. 12. december 1909Herluf Grejs Jensen, født d. 11. januar 1911 i Hejnsvig, døbt i Hejnsvig kirke d. 5. februar 1911

og


Olaf Bjørn Grejs Jensen, født d. 4. oktober 1914 i Hejnsvig, døbt i Hejnsvig kirke d. 25. oktober 1914


samt jfr. ukendt slægtsforsker


Carl Folmer Grejs Jensen, født d. 29. maj 1919 i Hejnsvig - død den 28. februar 1920.


Man siger, at gammel kærlighed ruster ikke. For den opmærksomme læser vil det herefter være klart, hvorfor bedstefars eneste datter blev døbt Petra Mathilde.

AG ville gerne vide noget om sine biologiske forældre.


 

 
 

image014

 
 

Forår på Nørrebrogade 1899, ukendt avis

M.V. Gräs’s viktualiehandel på Nørrebrogade

 

 
 

Ifølge overleveringen er Arthur Gräs på et tidspunkt optaget af sin herkomst og biologiske forældre. Min farbror Holger Gräs har fortalt mig, at Arthur som ung mand, vel 16-17 år gammel, rejste til København for at søge oplysninger om sin familie, sine ”Gräsrødder”. 

Han fandt frem til sin mors farbroder, viktualiehandler M.V. Gräs på Nørrebro. Pågældende var en stor og kraftig mand, og da Arthur havde spurgt for sig, havde han uvenligt svaret noget i  retning af: ”Ja, at du er en Gräs’er, det kan man se på håret, men her vides intet”! 

 

 
 

2008_1125Førstesolnedgang0002

 
 

At man er en Gräs’er, det ses på håret.

 

 
  Da Arthur kun var en uerfaren ”knægt”, måtte han rejse fra byen med uforrettet sag, og han erfarede siden hen egentlig intet om sit fædrene ophav. Dog vidste han godt, at han var et såkaldt uægte barn, at moderen var død, og at faderen Thorvald var rejst til Amerika. Han kendte og kom sammen med førnævnte toldbetjent Carl Poulsen, Thoras halvbroder.

Der var også engang, hvor der havde stået noget om en mordbrand i avisen. Mordbranden, hvor en gård var blevet brændt af nogle polakker, havde fundet sted Sverige, og en nabo, der udtalte sig til sagen som vidne, var angivet med efternavnet Gräs.
I sin trang til at vide noget mere om Gräs familien skrev Arthur til manden. Der kom imidlertid kun det nedslående svar tilbage, at man ikke kunne give nærmere oplysninger om navnet Gräs.

Hvorfor Arthurs børn blev døbt Grejs vides ikke. Angiveligt var det sjusk og fejl i kirkebogen. Men det var altså meget almindeligt i gamle dage.A.G. Jensen også foregangsmand til opførelse af Hejnsvig vandværk.

Hejnsvig vandværk havde 75 års jubilæum 1987. I den anledning udgav man et lille hæfte med fotos, anlægsregnskaber mv. I hæftet skrives bl.a., at vand i sin tid var en mangelvare i Hejnsvig. Mange havde forsøgt at finde en vandåre, men uden synderligt held.

”Omkring 1910 forsøgte købmand A.G. Jensen at få gravet en brønd på sin grund. Det var der, hvor Brugsen nu ligger. Han havde lavet en aftale med brøndgraver List om, at denne uanset besværet skulle skaffe købmanden vand. Da brøndgraveren nåede ned i 40 alens dybde, d. v. s. omkring 25 meter, begyndte han at blive betænkelig. Arbejdet var farligt, der kunne komme et skred, eller han kunne få en brøndsten i hovedet, og det ville i den dybde være livsfarligt.

A.G. Jensen fastholdt, at List havde lovet ham at skaffe vand, og List gravede videre i tavshed.

Kort efter kom købmanden til at tænke på, hvad der kunne ske, hvis uheldet var ude, og han bad brøndgraveren om at holde inde. Brønden blev kastet til igen. Det var konstateret, at jorden var lige så tør i 40 alens dybde, som ved overfladen, men ellers var købmanden lige vidt.”

A.G vidste, at vand var problemet i Hejnsvig. Kunne man ikke få vand, så kom der ikke udvikling og nye borgere til byen. I maj 1912 inviterede købmand A.G. Jensen 2 af byens andre borgere, nemlig gårdejer Peter Nielsen og møller Arent Pedersen til en snak om at opføre et vandværk, og man besluttede at gå i gang. Som bestyrelse valgte man de tre initiativtagere, og formand blev naturligvis A. G. Jensen:


 
 
 

2008_0923Førstesolnedgang0008

 
 

A.G. Jensen i sine velmagtsdage,

 sådan som de fleste i Hejnsvig kendte ham. 

 

 
 

I 1936 havde man bygget et nyt vandværk, i øvrigt på den plads, hvor også det nuværende vandværk ligger. Det gamle værk på præstevænget var nedlagt og vindmøllen fjernet allerede nogle år før. Petroleumsmotoren, en af de næsten uopslidelige glødehovedmotorer, blev solgt og installeret i en fiskekutter i Esbjerg. I 40’erne solgtes den grund, hvor det gamle vandværk stod, til malermester Brink Jørgensen. Under nedbrydningen fandt Brink Jørgensen i den centrale murede søjle en indmuret Rød Tuborg flaske. Den indeholdt grundstens-dokumentet, eller rettere resterne af dokumentet. De gengives her:

 

 
 

2008_0923Førstesolnedgang0002

 
 

Der er ingen tvivl om, at dokumenterne er udfærdiget af AG. Han havde netop denne håndskrift. 

 

 
     
 

2009_06300008.JPG

2009_06300006.JPG

 
     
 

Bedstemor og bedstefar, som måske især vi børnebørn huskede dem.

 
 
 
 
  AG andrager om Kgl. bevilling til at føre familienavnet G r ä s, hans mors efternavn/pigenavn.

 

 
  Jfr. aktindsigt i Justitsministeriets journalsag E 5 143 /1930, Rigsarkivet j.nr. 82 611-23  
     
  Den 26. marts 1982 ansøgte jeg om og fik aktindsigt i min farfars andragende om Kgl. bevilling til at føre familienavnet Gräs:  
  I 1930 ansøgte Johan Arthur Gras Jensen om Kgl. bevilling til at føre familienavnet Gräs.

Han fik Dansk Genealogisk Institut til at udfærdige ansøgningen:

Heinsvig, den 15. feb. 1930.

Købmand Johan Arthur Gras Jensen ansøger om Kgl. bevilling til at føre familienavnet Gräs.Til Kongen!

Undertegnede købmand Johan Arthur Gras Jensen tillader mig herved at ansøge om, at jeg og mine 5 børn:1. Bogholder Ulrik Anton Grejs Jensen, Heinsvig.

2. Petra Mathilde Grejs Jensen, Heinsvig.

3. Holger Grejs Jensen, Laurup pr. Gørding

4. Bogholder Herluf Grejs Jensen, Grindsted, og

5. Olaf Bjørn Grejs Jensen, Heinsvigmå få udfærdiget allerhøjeste bevilling til at føre familienavnet Gräs i stedet for Jensen og således at fornavnet Grejs for mine børns vedkommende bortfalder.
Jeg skal i den anledning tillade mig at oplyse, at det ansøgte navn er min moders pigenavn, hendes dåbsattest vedlægges, ligesom der medfølger en erklæring fra min moders halv-broder toldbetjent Carl Poulsen angående slægtskabet.

Mine børn er ugifte. Lægdsrullebetegnelsen er for U.A.G. Jensen: 7-74-Y-32, for H.G. Jensen: 7-74-C-23 og for Herluf G. Jensen:            7-74-A-27.Tiltrædes: Allerunderdanigst(børnenes underskrifter) Johan Arthur Gras JensenHerefter starter en temmelig bureaukratisk sag i Justitsministeriets første expeditionskontor med bl.a. afhøring til politirapporter og fremskaffelse af flere oplysninger.

Til en politirapport oplyser Arthur, at han ønsker sin mors navn Gräs som stamnavn, og at det er et særligt ønske fra hans børns side at få navnet Gräs.

Arthur får i første omgang afslag, men Thorvalds søster Philippa Weirup afgiver senere erklæring om slægtskabet, og han søger på ny.


Endelig den 28. november 1930 lykkedes det:

 
 
 

chr

 
     
  Efter derom allerunderdanigst indgiven Ansøgning bevilge Vi hermed allernaadigst, at Købmand Johan Arthur Gras Jensen af Hejnsvig
under Ribe Amt i Vort Land Jylland, der er født på den kgl. Fødselsstiftelse i København den 29. August 1876 og døbt sammesteds
den 12. September 1876, og hans Børn 

1. Bogholder Ulrik Anton Grejs Jensen, der er født i Hejnsvig den 20. Juni 1907 og døbt i Kirken sammesteds den 18. August 1907,
2. Petra Mathilde Grejs Jensen, der er født i Hejnsvig den 28. Juni 1908 og døbt i Kirken sammesteds den 26. Juli 1908,
3. Holger Grejs Jensen, der er født i Hejnsvig den 8. November 1909 og døbt i Kirken sammesteds den 12. December 1909,
4. Bogholder Herluf Grejs Jensen, der er født i Hejnsvig den 11. Januar 1911 og døbt i Kirken sammesteds den 5. Februar 1911,
og
5. Olaf Bjørn Grejs Jensen, der er født i Hejnsvig den 4. oktober 1914 og døbt i Kirken sammesteds den 25. Oktober 1914
maa for Fremtiden føre Familienavnet
 
 
 

G r ä s 

 
 


med Bortfald henholdsvis af Navnet Gras og Navnet Grejs, saaledes at deres fulde navn herefter bliver henholdsvis

Johan Arthur Gräs

1. Ulrik Anton Gräs

2. Petra Mathilde Gräs

3. Holger Gräs

4. Herluf Gräs

og

5. Olaf Bjørn Gräs

 

 
 

Fornøden Tilførsel til vedkommende Ministerialbog om Navneforandringen vil være at foretage ved den paagældendes egen Foranstaltning.

Givet i København, den 28. November 1930.

UNDER VORT KONGELIGE SEGL

Efter Kongens Befaling

 

                            Zahle                 / Bilfeldt

 

Bevilling for Købmand Johan Arthur Gras Jensen m.fl. til at føre familienavnet Gräs.

Gebyr 33 kr. 66 øre.

 

 
     
 

2008_1114Førstesolnedgang0003

 
 

Bedstemor og bedstefar, yderst til venstre, på tur til Fanø, 1927. Mathilde er nr. 4 fra venstre.

 

 
 

2008_1115Førstesolnedgang0001

 
 

Ukendt situation fra Hejnsvig.

Bedstefar og bedstemor, bagest til venstre. Mathilde med hvid sløjfe i håret.

Måske Bjørn nederst til højre?

 

 
 

 
 

 

Heinsvig Mølle.

Bedstefar og bedstemor genkendes, men hvem har vi ellers?

 

 
  Lidt om det videre forløb i bedstefars og bedstemors liv.

Bunden gik ud af Wall Street børsen i oktober 1929, og ifølge overleveringen fra min egen far Herluf Gräs, gik det galt med A.G.s økonomi i 1930, idet han, som så mange andre dengang, spekulerede på Børsen. A.G. tabte sin formue ved det hjemlige børskrak, samt ved den store landbrugskrise, der fulgte i kølvandet. Udstrakte kreditter til omegnens bønder, der ikke kunne betale deres gæld, har sikkert hjulpet godt til. Bedstefar A.G. mistede dermed sin formue, købmandsgården, møllen – alt.

Onkel Holger har fortalt, at bedstefar A.G. allernådigst af kreditorerne fik lov til at beholde bilen et par dage efter fallitboets opgørelse. Da Holger og A.G kørte fra købmandsgården i Hejnsvig til Vejle, standsede bedstefar bilen lidt uden for byen på en bakketop, lukkede bildøren op og tændte sig en stor cigar.

Så sagde han: ”Ja Holger, de kan ta’ alt fra mig, min forretning, møllen og min bil. Men mit gode humør, det kan de ikke ta’!
 
 
 

 

 
 

2008_1114Førstesolnedgang0006

 
 

Bedstemor i hønsegården.

 
     
   

Som tidligere nævnt havde AG.s mor Thora Gräs en halvbroder,  Carl Chr. Poulsen bosiddende i Horsens:

 

 
 

2008_1009Førstesolnedgang0006

 
 

 

Under min forskning har jeg været i kontakt med Carl Chr. Poulsens efterkommere for at høre, om de kendte noget til Thorvald Jensens skæbne, men desværre vidste ingen noget. Weirup familien, her i Danmark såvel som i USA,  kunne desværre heller ikke bidrage med oplysninger.

Men så fik jeg til gengæld lidt andet stof. Når man vender stenene dukker der altid et og andet op. I 1982 havde jeg kontakt til Gudrun Zacho-Bang fra Odder, der sendte mig lidt materiale om Weirup familien.

Hendes mor Bette var kusine til AG, og hun havde lavet følgende hyldestdigt til sin fætter på hans fødselsdag:

 

 
 

Fødselsdagsbrev til AG i 1942. 

Til fætter Arthur Gräs – 29. august 1942.

 

Kære Arthur, rare fætter, jeg mig på min hale sætter,

for til dig et brev at skrive, så du ser jeg er i live

og trods dyrtid, krig og mørke, end min ”digterkunst” kan dyrke.

 

Ej jeg ved, hvor mange år, du i dag på bagen får –

er det tredive – eller tres – eller måske kun en snes?

 

Ser man på dit hvide hår, er det klart at tyve år

du for længst må have passeret, men jeg har nu konstateret

at i hjertet er du ung, selv om gangen er lidt tung

træder du dog dansen let, som en ”gigolo” adræt

svang du dig i ”kildens” hal, som en konfirmand på bal.

 

Skægget røbed dig – ak og ve, Stauning troede man at se

men det var kun ”ham fra Vejle” der var kommen ud at sejle.

 

Aldrig glemmer jeg det skue, da du vågned i min stue,

henslængt yndefuldt i stolen -  lå du der i morgensolen

da jeg ind i stuen tren, så jeg kun pyjamasben,

hår og skæg –og gavtyvefjæs, sådan vågned just hr. Gräs.

 

Gid du denne fødselsdag, fejre må i ro og mag,

og gid mange følge efter,og at stadig dine kræfter

og dit strålende humør, blomstre må som aldrig før.

Gid du med din trende viv, føre må et muntert liv

og at endnu mange gange, jeg til dig må skrive sange.

 

Når engang du bliver halvfjerds, får du en på tyve vers –

dette er jo kun et brev, som jeg i stort hastværk skrev.

Luftalarm i nat mig vækked, jeg af sengen røg forskrækket

sa’ ”gid pokker hade alle, som lar disse bomber falde”.

 

Tak for mange djærve ord, udtalt ved dit gæstfri bord.

Altid var din lyst at samle, slægtens unge, børn og gamle.

Gid vi inden længe når frem til fredelige kår

så vi atter leve kan, som frie folk i eget land.

 

Hermed jeg mit brev vil slutte (med papir man ej skal rutte)

Jeg en kærlig hilsen sender til jer alle – slægt og venner –

og håber, at I ej blev trætte, af al den rimeri fra

                                                                                       Bette

 

 

 
 

2008_1114Førstesolnedgang0009

 
 

”Gid du med din trende viv, føre må et muntert liv”

 

 
 

2009_06300005.JPG

 
 

Et andet godt billede af bedstefar og bedstemor.

 

 
 

2009_11080007.JPG

 
 

Portrætmaleri af Johan Arthur Gräs.

Malet i 1941 af købmand Hermod Knudsen.

 

 
 

Billedet ejes i dag af journalisten og forfatteren Ulrik Gräs.

 
     
  Og hvad husker jeg så selv om mine bedsteforældre?

 

 
 

Jamen, egentlig ikke så forfærdelig meget, for jeg var kun 9 år, da bedstefar døde. Enkelte brudstykker har dog brændt sig ind i hukommelsen.

Engang som helt lille, hvor alle var samlet hos bedstefar og bedstemor til en god frokost med øl og snaps, sad jeg på skødet hos min mor. Pludselig greb jeg hendes snapseglas, råbte: ”skål”! og slyngede det hele ned. Jeg fik snapsen i den gale hals og hostede og spruttede. Alle, undtagen jeg selv, syntes det var vældig sjovt.

Engang var jeg syg under et besøg hos bedstefar og bedstemor, og måtte ligge i sengen. Bedstemor kom med nogle store bøger. TIDENS KVINDER blev skam ikke smidt ud dengang, nej, de blev bundet fint ind. Så lå jeg og læste ”Knold og Tot”, der lavede så mange gale streger og som tit fik endefuld af kaptajn Vom. Var der en vis lighed mellem Knold og Tot og mig og min tvillingbror?

Engang tog bedstefar mig og mine brødre med ud til Vejle Dyrehave. Jeg ville stikke hånden gennem en indhegning for at klappe et lille rålam. Men ”nej”, sagde bedstefar, og forklarede, at det lille lam ingen lugt havde. Hvis et menneske rørte ved det, så fik det menneskelugt, og så ville moderen ikke kendes ved det. Jeg trak hånden til mig, som havde jeg brændt mig.

Engang under et besøg, hvor vi var samlet ved aftensmaden i hjemmet i Vejle, rejste bedstefar sig. Han tog en sølvpokal i vitrineskabet og sagde til min far: ”Den skal du ha’ Herluf”. Min far protesterede og sagde, at det var alt for meget. Det kunne han ikke tage imod. Men bedstefar insisterede. Jeg arvede senere pokalen.

Bedstefar blev syg og lå for døden. Far blev kaldt fra Nyborg til Vejle for at tage afsked. Bedstefar med sit hvide hår og sit store hvide skæg lå i soveværelset. Jeg fik kun lige lov til at stå i døråbningen og stille sige: ”Goddag bedstefar”, så blev døren lukket. Den gamle mand skulle ikke trættes unødigt.

Anekdote fra min kusine Ulla, datter af Mathilde og ”Schmidt”: Ved bedstefars dødsleje skiftedes flere af hans store børnebørn til at våge. En af drengene faldt i søvn. Da lød det henne fra den gamle i sengen: ”Nu skal du ikke sidde der og sove knægt. Det er jo mig, der er syg og skal sove, ikke dig”.

Anekdote fra min fætter Carl Johan Gräs, søn af Ulrik Gräs: I forbindelse med bedstefars svære sygdom kom præsten på besøg. Bedstefar lå i sygesengen. Præsten og bedstemor sad og talte sammen i stuen og bedstemor foreslog præsten at bruge tiden, nu han alligevel var kommet på besøg, til at udvælge salmerne til den forestående begravelse. Da lød det højt og vredt fra bedstefar inde fra sygesengen: ”Jeg er altså ikke død endnu!”

 

 
 

2008_1030Førstesolnedgang0009

 
 

Sølvpokalen, som bedstefar gav til min far.

Den har inskriptionen: ”Fra Venner 2.10.1927”

 

 
  Vejle Amts Avis, december 1959, nekrolog:  
 

Fru Dagmar Gräs, Svendsgade 27, er efter længere tids sygdom afgået ved døden, 76 år gammel. Fru Dagmar Gräs, der var enke efter afdøde købmand A.G. Gräs, Hejnsvig, var født i Ringkøbing, hvor faderen drev hotelvirksomhed. Som ung pige blev hun gift med købmand A.G. Gräs, og ægteparret bosatte sig i Hejnsvig, hvor de gennem mange år drev en omfattende handelsvirksomhed indenfor kolonial, foderstoffer, mølleri m.m., såvel en gros som detail.

Her blev de begge afholdte og ansete mennesker, som fik mange venner i den driftige hedeby. Senere flyttede de til Vejle, hvor købmand Gräs sammen med en søn startede en agenturforretning, som hurtigt fik mange kunder blandt de handlende i byen og oplandet.

Fru Dagmar Gräs blev sin mand en god støtte og en god og kærlig mor for de fem børn, der i hjemmet fik en fornuftig og sund opdragelse, og som alle sidder i gode stillinger.

Udover at være en fortrinlig værtinde, havde fru Gräs mange forskellige interesser, ganske særlig inden for digtning og litteratur, og helt op til det sidste holdt hun denne interesse vedlige gennem læsning af romaner og digtsamlinger i det hyggelige hjem, hun havde indrettet sig i Svendsgade efter ægtefællens død.

Af hendes efterlevende børn er en søn, repræsentant Holger Gräs, bosiddende i Vejle, to sønner er ansat ved Kraks Vejviser og har deres hjem i København, en søn er kriminalassistent i Nyborg og ægteparrets eneste datter er gift med kæmner S. Schmidt-Nielsen, Rosmus, Djursland”.

(Skrevet af Ulrik Gräs, journalistelev på Vejle Amts Avis)

 

Arthur Gräs døde den 24. august 1954 på adressen Kjærgården 10, Vejle, og blev begravet på Heinsvig kirkegård.

Dagmar Gräs døde den 3. december 1959 i Rosmus, og blev begravet på Heinsvig kirkegård.

Gravstederne er nu nedlagte.

                     

Arthur Gräs er hædret med et vejnavn i Hejnsvig: A. G. Jensens Vej

 

 
     
 

Familiefoto fra ca. år 1917-18

 
 

2008_1016Førstesolnedgang0018

 
 

Holger                Arthur                 Mathilde      Bjørn                Dagmar     Ulrik        Herluf

 
     
 

Slægten Jensen/Gräs i lige mandlig linje:

 

 
 

Jens Jensen  (ingen billede)

 

 
 

2008_0919Førstesolnedgang0004

 
 

Jens Peter Jensen

 
     
 

2008_0919Førstesolnedgang0008

 
 

Thorvald Albrécht Jensen

 
     
 

2008_0925Førstesolnedgang0001

 
 

Johan Arthur Gras Jensen

Johan Arthur Gräs

 
     
 

2008_0925Førstesolnedgang0003

 
 

Herluf Gräs

 
     
 

2008_1016Førstesolnedgang0022

 
 

Helge Gräs

 
     
 

 
 

Henrik Stokport Gräs

 
     
 

2008_1016Førstesolnedgang0026

 
 

”at man er en Gräs’er, det ses på håret”

 
  NB.  
 

Vores søn Henrik har 2 døtre, der i dag bærer efternavnet Stokport Rosenberg. Vores datter Christina har to døtre og en søn, der bærer efternavnet Borup.

Med disse navneændringer vil navnet Gräs i vores gren af slægten en dag falde bort.

 

 
 

Frederikssund, marts 2013.

 

Helge Gräs.